เชิญเสนอราคาโครงการจ้างออกแบบตกแต่งภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางเลน

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

เชิญเสนอราคาโครงการจ้างออกแบบตกแต่งภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางเลน

(รายละเอียดตามแนบ)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง