ยกเลิกงานจ้างออกแบบตกแต่งภายในอาคารเทศบาลตำบลบางเลน

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ยกเลิกงานจ้างออกแบบตกแต่งภายในอาคารเทศบาลตำบลบางเลน

(รายละเอียดตามแนบ)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง