ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 423
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างออกแบบโครงการจ้างออกแบบ/รับรองแบบก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเลน(หลังใหม่) โดยวิธีคัดเลือก28 กันยายน 2565
จ้างออกแบบโครงการจ้างออกแบบ/รับรองแบบก่อสร้างที่จอดเรือดับเพลิงปากคลองบางศรีราษฎร์ หมู่ที่ 8 โดยวิธีคัดเลือก28 กันยายน 2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถทะเบียน กษ-4469 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กันยายน 2565
จ้างซ่อมเครื่องปั๊มน้ำ ครุภัณฑ์เลขที่ 632-65-0012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กันยายน 2565
โครงการจ้างออกแบบ/รับรองแบบก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเลน(หลังใหม่)15 กันยายน 2565
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถแพทย์ฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน นจ-2110 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2565
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กันยายน 2565
จ้างเหมาตัด-เปลี่ยนสติ๊กเกอร์แถบสะท้อนแสง ฯลฯ รถแพทย์ฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน นจ-2110 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กันยายน 2565
จ้างติดตั้งระบบโปรแกรมเครื่องสแกนหน้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กันยายน 2565
จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กันยายน 2565