ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 7 จากข้อมูล 7
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างทำป้ายโครงการรณรงค์ป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลและวันหยุดพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 เมษายน 2564
จ้างจ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกมูลฝอยหมายเลขทะเบียน 81-5953 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 มีนาคม 2564
จ้างซ่อมแซมเสากล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มีนาคม 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มีนาคม 2564
จ้างจ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถดูดลอกท่อระบายน้ำ (ดุดโคลนเลนฯ) หมายเลขทะเบียน 82-7490 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 มีนาคม 2564
จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 มีนาคม 2564
ซื้อวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มีนาคม 2564