ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 27
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างจ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-6228 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มิถุนายน 2564
จ้างจัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 มิถุนายน 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มิถุนายน 2564
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถทะเบียน กธ-4090 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มิถุนายน 2564
จ้างจ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-6228 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 มิถุนายน 2564
จ้างจ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 83-3987 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 มิถุนายน 2564
ซื้อจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 มิถุนายน 2564
ซื้อชุดป้องกันส่วนบุคคล 500 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 มิถุนายน 2564
ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อโรค จำนวน 1,333 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 พฤษภาคม 2564
ซื้อสเปรย์แอลกอฮอลล์ฆ่าเชื้อโรค ขนาด 60 มิลลิลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 พฤษภาคม 2564