ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 56
หัวข้อวันที่ประกาศ
จัดซื้อเทรลเลอร์พัดลมดักจับฝุ่นละออง23 กันยายน 2564
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยไผ่ตัน หมู่ที่ 813 กันยายน 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0070 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กันยายน 2564
จ้างซ่อมบำรุงพร้อมล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กันยายน 2564
ซื้อชุดป้องกันส่วนบุคคล เป็นชุดแบบที่ใช้แล้วทิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 สิงหาคม 2564
จ้างจ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-5953 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 สิงหาคม 2564
ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต ระบบดิจิตอล แบบล็อคแขน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 สิงหาคม 2564
ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต ระบบดิจิตอลแบบล็อคแขน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 สิงหาคม 2564
จ้างทำแผ่นอะคริลิคใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 สิงหาคม 2564